Brand Bites Disclaimer
Brand Bites besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.
Brand Bites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. Brand Bites aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie, geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Brand Bites en na duidelijke bronvermelding.
Brand Bites
extranet disclaimer print